Hoppa till textinnehållet

Styrelse

Sparbankens styrelse utses av huvudmännen och ansvarar för sparbankens förvaltning.
Verkställande direktör ingår som ledamot i styrelsen.

Ulf Johansson

Ordförande
Ledamot sedan 2005

Ulf Johansson

Victoria Bengtsson

Vice ordförande 
Ledamot sedan 2014

Victoria Bengtsson

Ingela Gunnarsson

Ledamot sedan 2009

Kristina Gustafsson

Ledamot sedan 2012

Jörgen Hallgren

Ledamot sedan 2014

Patrik Hannell

Ledamot sedan 2015

Styrelseledamot

Caroline Krafve Klinteby

Ledamot sedan 2019

Caroline Krafve Klinteby

Peter Balazsi

Ledamot sedan 2020

Göran Bengtsson

VD

Magnus Andersson

Personalrepresentant sedan 2005

Birgitta Nyman

Personalrepresentant sedan 2015

Birgitta Nyman

Tobias Blixt

Suppleant, personalrepresentant sedan 2013

Styrelseledamot