Identifiering

För att kunna göra bankärenden via telefon behöver du identifiera dig med hjälp av en personlig kod eller med Mobilt BankID.

Extra kontrollfrågor

I vissa situationer gör banken extra kontroller genom att ställa frågor till dig.

Inspelning

Alla samtal till Kundcenter spelas in (loggas) så att du som kund och banken i efterhand ska kunna följa upp vad vi kommit överens om.