Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Sommarmorgon

Falkenbergs Sparbank arbetar för ett hållbart samhälle ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Grunden till vår verksamhet bygger på en välmående bygd där människor trivs och mår bra och där näringslivet utvecklas på ett sunt sätt. 

Ekonomisk hållbarhet

Vi vill vara en samhällsmotor för företag och hushåll i vårt område genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar löpande för att begränsa vår miljö- och klimatpåverkan men också för att stödja våra kunder med information och inspiration.

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället och stödjer det lokala näringslivet samtidigt som vi bidrar till utbildning och kulturaktiviteter i vår del av Halland.

Vill du veta mer om hur Falkenbergs Sparbank arbetar med hållbarhet?

Här kan du läsa om hur ansvarsfulla affärer är en så viktig del av vårt hållbarhetsarbete.