Beaktande av de huvudsakliga negativa konsekvenserna enligt Disclosureförordningen (EU 2019/2088)