Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank

Falkenbergs Sparbank - Framtidsbanken

Vinsten går tillbaks till bygden

Falkenbergs Sparbank, som bildades 1865, är en modern självständig bank med kontor i Falkenberg, Getinge, Ullared och Vessigebro. Det är viktigt för oss att vara en positiv kraft i samhället. Vi stödjer det lokala kultur- och föreningslivet där våra kunder verkar och bor. Vi bedriver också ett aktivt miljöarbete, satsar gärna på nytänkande projekt och engagerar oss i frågor som är viktiga för vårt område och dess framtid.

 

Vi finns där du verkar och bor

För att fortsätta att vara en trygg finansiell partner för företag och invånare i verksamhetsområdet är det viktigt att banken har en tillfredsställande lönsamhet. De resurser vi bygger upp stannar kvar i området och gynnar våra kunder. Som sparbank har vi inga aktieägare. Istället avsätts en del av vinsten till allmännyttiga ändamål inom det område där våra kunder verkar och bor.

Vi vill på detta sätt främja utveckling inom vårt verksamhetsområde och synliggöra vårt engagemang för utveckling och tillväxt i Falkenbergs kommun samt norra delen av Halmstads kommun. Vi ser också detta som ett sätt att säkerställa vår långsiktiga lönsamhet.

Detta arbete har vi valt att kalla för  Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank.

Syfte

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank ska bidra till en postiv samhällsutveckling genom att i första hand främja följande inriktningar företrädesvis inom Falkenbergs Sparbanks verksamhetsområde.

• näringsliv• utbildning
• forskning• idrott
• ledarskap• kultur & musik
• ungdomsverksamhet

Syftet är att ge stimulans för att skapa tillväxt, livskvalitet, bra utbildning och fler arbetstillfällen. Medel kan utgå till organisationer, föreningar, företag och privatpersoner för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i bankens verksamhetsområde som är Falkenbergs kommun, Getinge och dess närområden.

Riktlinjer

Avsatta pengar används fristående från den ordinarie bankverksamheten. Ändamålen ska vara i samklang med Falkenbergs Sparbanks affärs- och samhällssyn. Samarbetspartners och den verksamhet som stöds ska uppfylla krav på god etik och moral, beakta jämställdhet, samt ha en humanistisk  syn på frågor kring bland annat etniska, religiösa och kulturella minorieteter som står i god samklang med bankens värderingar.

I allt väsentligt ska också Falkenbergs Sparbanks Framtidsbanks mål och ambitioner stå i samklang med såväl regionen/länets som kommunernas utvecklingsprogram.

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank ska prioritera projekt:

 • som bedöms ha betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde
 • som är tidsbegränsade och har tydliga mål
 • där utvärdering kan göras
 • där sökanden gör en betydande egen insats
 • som ger Falkenbergs Sparbank goodwill

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank bidrar normalt inte till verksamheter:

 • som obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting
 • som avser löpande driftskostnader
 • där stöd kan uppfattas som politiskt kontroversiellt, som till exempel deltagande eller påverkan i den politiska processen
 • där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna
 • som är skadliga för miljön
 • som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö.

Beslutsnivåer / Organisation

Styrelsens årliga förslag till vinstdisposition ska innehålla förslag till avsättning av resurser till Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank. Huvudmännen beslutar om storlek på avsättningen av vinsten vid den årliga stämman.

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank handhas av en kommitté som består av fem ledamöter. Dessa består av en ledamot utsedd av huvudmännen, en styrelseledamot som utses av styrelsen, VD samt ytterligare två ledamöter som utses av det tre förstnämnda. Kommittén ska sammanträda minst två gånger per år. Majoritetsbeslut gäller och minst tre ledamöter måste vara närvarande för beslutsbarhet. VD är ordförande och har utslagsröst.

För att kunna hantera vissa ärende med skyndsamhet delegeras till VD att besluta om mindre belopp.

Kommittén ska vid årsstämman redogöra för verksamheten som därutöver ska granskas av internrevisionen. Kommittén består av:

Göran BengtssonVD, Ordförande FramtidsbankenFalkenberg
Kristina GustavssonStyrelseledamotSlöinge
Anders BengtssonHuvudmanFalkenberg
Christina IvarssonVessigebro
Bengt SturessonFalkenberg

Ansökningar

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank behandlar inkomna ansökningar och kan också själv, tillsammans med samarbetspartners, initiera intressanta projekt.

Ansökningar ska innehålla mål och syfte samt förväntat resultat för verksamheten, aktivitets- och tidplan, hur utvärdering kommer att ske, egen insats samt kontaktuppgifter.

 

 

Stäng Skriv ut