Inkomna ansökningar behandlas löpande månadsvis och vi återkommer till er när er ansökan tagits om hand.

Vänliga hälsningar
Framtidsbanken