Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Placeringstjänster

Ett företags tillgång på likvida medel varierar över tiden. En viktig del i ditt företags ekonomi är att placera dina överskott av likvida medel på bästa sätt. När pengarna inte används kan du få dem att växa. Det kan bl.a. löna sig att flytta överskottsmedel från företagets transaktionskonto till andra placeringsformer.

Det är speciellt viktigt om det rör sig om en längre period, men även för kortare placeringar finns anledning att fundera på var du placerar företagets likvida medel.

Kom in och diskutera dina behov. Vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.


 

Bankkonton
 

Att placera pengarna på företagskonto eller penningsmarknadskonto är tryggt och säkert.

 

Fonder

Vill du ha bättre avkastning på ditt kapital? Fonder för Företag ger dig möjlighet att få dina pengar att växa både på kort och lång sikt. Fonder är en praktiskt sparform i synnerhet om du varken har tid eller kunskap att följa de finansiella marknaderna.
 

SPAX
 

SPAX är en obligation där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Det kan exempelvis vara aktie-, ränte- eller valutamarknaden. En placering i SPAX ger både trygghet och möjligheter. Trygghet därför att nominellt belopp återbetalas vid löptidens slut, möjligheter eftersom avkastningen är marknadsrelaterad.

Med SPAX tar du del av intressanta marknader utan den risk det vanligen medför. SPAX handlar alltså inte om spänning eller om att göra klipp. SPAX handlar om att veta vad du får, om trygghet och säkerhet med möjligheter till god avkastning. Just nu kan du teckna SPAX med flera olika inriktningar. Läs mer om vilka SPAX som är aktuella på FöreningsSparbankens hemsida.

 

Värdepapper

Man väljer inte en placeringsform en gång för alla. Vad som är rätt placering ändras hela tiden beroende på marknadsförutsättningar, produktutbud, skatteregler och bolagets egna behov. Därför behöver företagets placeringar ses över med jämna mellanrum.

 

Stäng Skriv ut