Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Standbyremburs

En standbyremburs är ett mellanting mellan bankgaranti och remburs. En sådan kan vara lösningen om du och den du gör affärer med har svårt att enas om villkoren för en garantitext eller om det land du gör affärer med inte tillåter att banker utfärdar garantier.

Så fungerar det

En standbyremburs - Standby letter of credit (SBLC) - används lämpligen om affärspartnerna har svårt att enas om en garantitext, har olika uppfattning om vilket lands lag som ska gälla eller har olika sätt att se på affärstransaktionen. En SBLC kan också användas när en remburs anses för omständlig, kanske för att det ska ske många små leveranser under en längre tid och det blir både kostsamt och besvärligt att presentera dokument vid varje betalning. Denna typ av remburs har många användningsområden och kan ligga som säkerhet vid köp av varor och tjänster, uppfyllande av anbud, fullgörande av kontrakt, fullgörande av garantiåtaganden, hyra av lokal, återbetalning av lån med mera.

Tillvägagångssättet är att uppdragsgivaren ber sin bank utfärda en SBLC till förmånstagaren via dennes bank. Affärsavtalet ligger till grund för villkoren i SBLC men den är helt fristående från det underliggande avtalet. För att få betalt under en SBLC krävs i allmänhet endast presentation av ett giltigt krav (=begäran om utbetalning) och eventuell obetald faktura. I likhet med utländska garantier är det alltid mycket viktigt för förmånstagaren att studera en ankommande SBLC för att försäkra sig om att alla villkor är skäliga och kan uppfyllas av förmånstagaren. En SBLC regleras antingen genom Internationella Handelskammarens, ICC:s, regler för remburser eller ICC:s regler för SBLC. Båda dessa regelsamlingar är väl kända och antagna av de flesta banker i hela världen.

Tips och råd

  • Affärsavtalet bör reglera alla delar av affären, även vem som ska stå för bankkostnader och vilket lands lag som ska tillämpas vid en eventuell tvist.
  • ICC:s regelsamlingar reglerar endast de fall där tvisten rör själva betalningsinstrumentet.
  • Om du är exportör och landet du exporterar till är ekonomiskt eller politiskt instabilt finns möjligheten att Falkenbergs Sparbank påtar sig betalningsansvaret för din SBLC, det vill säga lägger till sin bekräftelse.
  • Notera också att bankerna utför betalning mot ett korrekt krav oavsett bakomliggande affärshändelse (under förutsättning att det inte rör sig om rent bedrägeri). En eventuell tvist får göras upp i efterhand.
  • I de fall en SBLC ska användas som motsäkerhet för annan banks åtaganden exempelvis krediter, garantier till statliga myndigheter som endast godkänner det egna landets banker eller annat, bör det noteras att dubbla bankkostnader kan drabba uppdragsgivaren och storleken på dessa bör efterforskas innan uppdraget verkställs. Vi hjälper gärna till. 
Stäng Skriv ut