Om Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att du som företagare, med en eller flera anställda, kan erbjuda dina anställda att gå ner i arbetstid under en period istället för att du behöver säga upp personen. Den anställda kan få upp till cirka 90 procent av sin lön och staten tar då 75 procent av lönekostnaden.
Du kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det gäller från och med 16 mars 2020 och du kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket från och med 7 april.

Verktyget lämnar en uppskattning om hur mycket din nuvarande arbetskraftskostnad potentiellt kan minska vid nyttjande av åtgärden.