Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Kriser skapar nya möjligheter för företag

Covid-19 har fått stora och många gånger förödande, konsekvenser för många privatpersoner, företag och samhällen – och än är historien av dess fulla konsekvenser långt ifrån skriven. Men kriser skapar också möjligheter, som man som vaken företagare kan komma långt på att fånga.

Att kriser skapar nya möjligheter är ett historiskt välkänt fenomen. Med omvälvande samhällsförändringar kommer stora beteendeförändringar. Vad de fulla förändringarna av covid-19 kommer bli är det idag ingen som vet. Men att krisen kommer föra med sig förändringar som innebär nya affärsmöjligheter, visar historien.

I en nyligen utförd undersökning bland de nordiska länderna, som undersökningsföretaget Mantap Global gjort, studerades vilka förändringar som covid-19 fört med sig gällande köpbeteenden, matvanor och uteliv samt efterfrågan av specifika produktkategorier.

Självklart går det inte att från en studie i ett så här tidigt skede av krisen säga att trenderna är här för att stanna. De nya beteendena kan självklart vara tillfälliga och påverkade av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen. Men som företagare kan det ändå vara intressant att notera resultaten.

Fler inköp av lokalproducerade varor

Undersökningen, som utfördes i april 2020, med omkring 4000 medverkande från Sverige, Norge, Danmark och Finland, visar att i samtliga länder kommer många i större utsträckning handla online efter covid-19. Enligt undersökningen kommer vi också se en kraftig ökning av inköp av lokalproducerade varor i alla fyra länderna. ”Support your local”-rörelsen skulle alltså kunna vara här för att stanna. Fler kommer också att välja bort de större kedjorna och handla av mindre företag, och fler kommer att handla på udda tider, enligt undersökningen.

Fler lagar mat hemma och satsar på buffertsparande

Gällande matvanor och uteliv visar undersökningen att fler kommer att laga mat hemma efter covid-19, restaurangbesöken kommer minska något, men avhämtning öka något. Nattklubbar kommer drabbas hårdast efter covid-19, följt av pubar, enligt undersökningen, medan caféer och fik kommer klara sig bäst.

Avseende specifika produkter, visar undersökningen att hygienprodukter är den stora vinnaren, medan mat och livsmedel ökar i Sverige och Finland, men inte på samma sätt i Norge och Danmark. Fler kommer spara en större del av sin inkomst för att ha som buffert, och inrikesresor kommer öka, medan utrikesresor förväntas minska.

Nya vanor öppnar möjligheter för mindre företag

Allt som allt pekar undersökningen på att de nya beteendena kan öppna upp stora möjligheter för mindre företag.

Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, stödjer den synen och menar att undersökningen, även om den är utförd i ett tidigt skede av krisen, visar att framtiden trots allt inte är nattsvart för företagare.

”Som företagare gäller det att alltid vara vaken och kontinuerligt göra omvärldsbevakning”, menar Jörgen Kennemar. ”Under en kris handlar ju mycket om att överleva, så det kan vara tufft att samtidigt analysera och ställa om. Men den som gör det har mycket att vinna eftersom kriser är tider då förändringar sker snabbt.”
 

kan du bädda för nya affärsmöjligheter i kriser

  • Gör kontinuerlig omvärldsbevakning.
  • Vilka nya luckor i beteendemönster och behov skulle ditt företag kunna fylla? 
  • Vilka problem i den nya verkligheten skulle ditt företag kunna lösa?
  • Fundera på hur du kan ställa om din verksamhet för att anpassa den till den nya verkligheten. Det kan röra sig om små eller stora förändringar, tillfälliga eller mer långvariga.

Att kriser skapar nya möjligheter är ett historiskt välkänt fenomen. Med omvälvande samhällsförändringar kommer stora beteendeförändringar. Vad de fulla förändringarna av covid-19 kommer bli är det idag ingen som vet. Men att krisen kommer föra med sig förändringar som innebär nya affärsmöjligheter, visar historien.

I en nyligen utförd undersökning bland de nordiska länderna, som undersökningsföretaget Mantap Global gjort, studerades vilka förändringar som covid-19 fört med sig gällande köpbeteenden, matvanor och uteliv samt efterfrågan av specifika produktkategorier.

Självklart går det inte att från en studie i ett så här tidigt skede av krisen säga att trenderna är här för att stanna. De nya beteendena kan självklart vara tillfälliga och påverkade av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen. Men som företagare kan det ändå vara intressant att notera resultaten.

Fler inköp av lokalproducerade varor

Undersökningen, som utfördes i april 2020, med omkring 4000 medverkande från Sverige, Norge, Danmark och Finland, visar att i samtliga länder kommer många i större utsträckning handla online efter covid-19. Enligt undersökningen kommer vi också se en kraftig ökning av inköp av lokalproducerade varor i alla fyra länderna. ”Support your local”-rörelsen skulle alltså kunna vara här för att stanna. Fler kommer också att välja bort de större kedjorna och handla av mindre företag, och fler kommer att handla på udda tider, enligt undersökningen.

Fler lagar mat hemma och satsar på buffertsparande

Gällande matvanor och uteliv visar undersökningen att fler kommer att laga mat hemma efter covid-19, restaurangbesöken kommer minska något, men avhämtning öka något. Nattklubbar kommer drabbas hårdast efter covid-19, följt av pubar, enligt undersökningen, medan caféer och fik kommer klara sig bäst.

Avseende specifika produkter, visar undersökningen att hygienprodukter är den stora vinnaren, medan mat och livsmedel ökar i Sverige och Finland, men inte på samma sätt i Norge och Danmark. Fler kommer spara en större del av sin inkomst för att ha som buffert, och inrikesresor kommer öka, medan utrikesresor förväntas minska.

Nya vanor öppnar möjligheter för mindre företag

Allt som allt pekar undersökningen på att de nya beteendena kan öppna upp stora möjligheter för mindre företag.

Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, stödjer den synen och menar att undersökningen, även om den är utförd i ett tidigt skede av krisen, visar att framtiden trots allt inte är nattsvart för företagare.

”Som företagare gäller det att alltid vara vaken och kontinuerligt göra omvärldsbevakning”, menar Jörgen Kennemar. ”Under en kris handlar ju mycket om att överleva, så det kan vara tufft att samtidigt analysera och ställa om. Men den som gör det har mycket att vinna eftersom kriser är tider då förändringar sker snabbt.”
 

kan du bädda för nya affärsmöjligheter i kriser

  • Gör kontinuerlig omvärldsbevakning.
  • Vilka nya luckor i beteendemönster och behov skulle ditt företag kunna fylla? 
  • Vilka problem i den nya verkligheten skulle ditt företag kunna lösa?
  • Fundera på hur du kan ställa om din verksamhet för att anpassa den till den nya verkligheten. Det kan röra sig om små eller stora förändringar, tillfälliga eller mer långvariga.

Kriser skapar nya möjligheter för företag

Covid-19 har fått stora och många gånger förödande, konsekvenser för många privatpersoner, företag och samhällen – och än är historien av dess fulla konsekvenser långt ifrån skriven. Men kriser skapar också möjligheter, som man som vaken företagare kan komma långt på att fånga.