En mycket positiv börsutveckling, stigande bostadspriser och fortsatt låga räntor har bidragit till att hushållens tillgångar och riskvilja ökat. Förändrade tillgångsvärden betyder också förändrad risk. För de allra flesta sjunker inkomsterna som pensionär och därför är det extra viktigt att ha koll på sitt pensionskapital och hur pensionspengarna ligger placerade.   

- Det är viktigt att ha koll på sina pensionspengar, det är ju trots allt pengar man ska leva av i framtiden. Rådet är därför att i god tid se över sitt pensionssparande med jämna mellanrum, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Corona har påmint oss alla om vikten av att ha en sparbuffert. Corona har också lärt oss vikten av att ha ett regelbundet sparande. I osäkra tider är det alltid bra att ha koll på sin ekonomi, inte minst om du snart ska gå i pension, betonar Arturo Arques.

Är du osäker eller behöver hjälp med hur du ska göra med ditt pensionssparande, vänd dig till en rådgivare och be om hjälp.

Gör så här:

·       Se över din risknivå och sparhorisont på ditt sparande. Har du rätt risk? Om du ska ta ut dina pengar i närtid, växla ner till lägre risk med en lägre andel aktier.

·       Se över ditt uttag. Kanske kan du ta ut mindre i år eller vänta med att börja ta ut din pension, eller vänta med att använda ditt privata sparande?

·       Har du en bit kvar till pensionen, fortsätt att spara. Historiskt har ett regelbundet sparande gett bra avkastning över tid.